wtorek, 28 lutego 2017

Struktury społeczne

Gdy obserwuje się ludzi pod kontem ich aktywności społecznej, to ma się wrażenie, że jest ona minimalna, w stanie zaniku. Ludzi jakby się pozamykali w swoich domach i nie za bardzo chcą to tych domów kogoś wpuszczać. Jeszcze parę lat temu sam uczestniczyłem w dość częstych spotkaniach towarzyskich, a teraz stały się one coraz rzadsze. Warto zastanowić się nad tym i znaleźć przyczynę tych zmian.

Sądzę, że przyczyną tego nie jest to, że zmieniliśmy się jako ludzie, tylko to, że zmieniły się struktury społeczne. Życie społeczne człowieka jest teraz inaczej zorganizowane. Nadal jesteśmy aktywni, ale w innych układach relacyjnych. Uczestniczymy w tych grupach społecznych jakie sami akceptujemy, a na inne po prostu nie starcza nam czasu. Nie problemem jest popyt, ale podaż. Dzisiaj możliwości jest zbyt wiele, aby we wszystkich uczestniczyć.

czwartek, 9 lutego 2017

Kupa cegieł

Mam wrażenie, że wysypano przed moim domem wywrotkę cegieł, abym sobie mógł budować co chcę. Wywrotka odjechała, a ja zostałem sam z tą kupą cegieł. Siedzę i myślę zadając sobie pytania: po co mi to potrzebne? Czy rzeczywiście chcę coś budować? A jeżeli tak, to co i dla kogo? Czy to będzie miało jakąś wartość i sens?

Takie dylematy pokazują stan pracy przy idei UNII ZIEMI. Powyższy tekst, to oczywiście przenośna. Każda cegła, to konkretny człowiek. Budowa, to tworzenie powiązań, relacji pomiędzy ludźmi. Budowla, to nowa wartość większa od sumy wartości poszczególnych cegieł.

Tylko, że ludzie to nie cegły, które bezwolnie można użyć w jakieś budowli. Człowiek, to istota żywa, a zatem posiadająca wolna wolę aby działać we własnym interesie. Posiada świadomość swojego istnienia i swoich potrzeb. Ponieważ żyje, to nieustanie zmienia się i nie można go opisać, ocenić, bo za chwilę może okazać się to wszystko jest nieaktualne.

Każdy człowiek ma wrodzoną zdolność nawiązywani relacji z drugim człowiekiem. Także i ja ją posiadam.
Nie każdy jednak chce te relacje zawiązywać, a przynajmniej nowych. Co niektórzy zmierzają w zupełnie odwrotnym kierunku i zrywają już istniejące relacje uciekając w samotność. Niczego wiec nie budują tylko niszczą, stając się cegłą jedną wielu w kupie.

Kupa cegieł, to brak budowli, to rumowisko. W takiej luźniej kupie cegły nie są ze sobą powiązane. Ta użyta przenośnia ma obrazować obecny stan naszego społeczeństwa. Mam do czynienia z ludźmi, którzy nie są powiązani ze sobą relacjami. Wśród tego rumowisko zdarzają się zespolone ze sobą cegły, ale jest to pozostałość z poprzedniego stanu, gdy byli częścią jakieś budowli. Te resztki murów trzeba rozebrać, aby cegły ponownie mogły być użyteczne.

Jeżeli każdy człowiek posiada zdolność nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, to wracając do przenośni, każdy człowiek jest budowniczym, a jednocześni pełni rolę materiału użytego do budowy. Jestem też budowniczym i posiadam wizję tego co chcę wybudować. Sądzę, że mam także ku temu zdolności.
Tylko, że budowla jest wyższą formą bytu. Wychodząc z przenośni, takimi bytami są wszelkie grupy ludzki powiązanych ze sobą relacjami poczynając od małżeństwa i dalej: rodziny, wspólnoty, społeczności, społeczeństwa, narodu itd.

Nie rezygnując z woli budowania czyli tworzenia wspólnot ludzi, społeczeństwa muszę jednoznacznie oddzielić ją od roli jaką chcę pełnić w UNII ZIEMI gdyż nie jest do tego przeznaczona. Zadaniem UNII ZIEMI jest tworzenie warunków sprzyjających budowaniu relacji między ludźmi, a nie ich budowanie. UNIA ZIEMI ma stworzyć dogodne środowisko pozwalające dojrzewać ludziom do roli budowniczych struktur społecznych i uczestniczyć w takich wspólnotach na zasadzie dobrowolności. Cechą takiego środowiska jest brak przemocy. UNIA ZIEMI dąży do zbudowania takiego systemu regulującego warunki środowiskowe życia człowieka, aby każdy miał prawo do życia, wolności, własności i sprawiedliwości. Takie prawo istnieje tylko w stanie równowagi  pomiędzy prawami do wolności, a działaniami odbierającej ją innym.

sobota, 28 stycznia 2017

Węgieł

Aby UNIA ZIEMI zaczęła funkcjonować, to od czegoś trzeba zacząć. W tym trudnym dla mnie okresie staram się znaleźć taki początek, który stanie się kamieniem węgiełnym struktury terenowej.  Bez udziału ludzi idea ta nie ma sensu, bo w pojedynkę niczego nie zdziałam. 
Mogę tylko ewentualnie spisać ją i wydać książkę. Tak szybko jednak nie poddam się i poszukam tych ludzi. W obecnym stanie kraju każdy pochował się w swojej jaskini i nikomu nie ufa. Sam z niej nie wyjdzie i aby nawiązać jakiś dialog, to do tych ciemnych jaskiń trzeba wejść. Jak to zrobić i o czym rozmawiać? O tym myślę i zaczyna się pomału klarować plan działania.

sobota, 21 stycznia 2017

Blog, a UNIA ZIEMI

Na tą chwilę UNII ZIEMI jako organizacji jeszcze nie ma. Dopiero gdy znajdę choć jedną osobę chcącą współtworzyć ją, to wtedy można przyjąć za moment jej powstania. Do tego czasu blog ten będzie jedynym miejscem gdzie zamierzam upubliczniać informację związane z tą ideą. Z chwilą powstania UNII ZIEMI utworzy ona własną stronę internetową. Blok będzie nadal istnieć, ale tylko jako miejsce własnych przemyśleń niezależnych od stanowiska UZ.

niedziela, 8 stycznia 2017

Anatomia wolności

Aby zrozumieć czym jest wolność, to trzeba cofnąć się do fundamentów naszego bytu. To, że istniejemy zawdzięczamy przede wszystkim naszej planecie i ekosystemowi pozwalającemu istnieć życiu. Zawdzięczamy to misternej równowadze trzech pierwiastków i słońcu, którego oddziaływanie jest takie jakie powinno być aby woda była w stanie płynnym. Bez tej równowagi nie rozwinęłoby się życie biologiczne i nie byłoby nas. Wolność byłaby tylko pustą abstrakcją, bo nie byłoby nikogo, do którego by się odnosiła. Wynika z tego pierwszy podstawowy wniosek:

wolność istnieje tylko dzięki życiu na Ziemi.

Uświadomienie tego pociąga za sobą pokrewne wnioski np. działanie przeciwko równowadze ekosystemu na Ziemi jest tożsame z działaniem przeciwko wolności.

Wszystkie formy życia na Ziemi zbudowane są z jej materii. Są więc częścią jej i w przyszłości mogą tylko zmienić formę na inne życie czy rozpaść się na pierwotne pierwiastki. Dopóki jednak życie trwa, to wiąże część materii i wyodrębnia ją od środowiska jako osobny byt żywy. Tu rozpoczyna się drugi etap wolności. Jest to:

wolność do posiadania ciała i utrzymaniu go przy życiu.

Każda istota żywa zbudowana jest z materii pochodzenia ziemskiego. Dopóki żyje uzyskuje prawo do wyłącznego dysponowania tą materią. Rodzi się więc prawo własności do posiadania ciała i dysponowania nim zgodnie z własną wolą. Ta natomiast uzależniona jest od posiadania narządu, w którym to mogą zachodzić procesy myślowe,a szczególnie istnieć świadomość swojej odrębności i możliwości działania zgodnie ze swoim interesem. Nasuwa się następny wniosek, to że:

wolność jest ściśle związana z własnością.


Następną cechą istot żywych jest to, że do życia potrzebna jest energia. Proste organizmy pobierają ją ze środowiska i przetwarzają. Bardziej zaawansowane żywią się tymi prostymi czyli pobierają energię już częściowo przetworzoną. Łańcuch pokarmowy zamyka człowiek, który już potrafi obronić się przed pożarciem. Zbieranie czy hodowanie pokarmu wiąże się także z użytkowaniem jakiejś części ziemi. Człowiek mając przewagę nad zwierzętami jest wstanie zapanować nad częścią terytorium zapewniającemu mu stały podaż pożywienia. Problem pojawia się gdy do tego terytorium rości sobie prawa inny człowiek. Przy braku porozumienia sporne terytorium ma w posiadaniu ten, który jest silniejszy. Dochodzi więc do użycia przemocy w wyniku, której często słabszy ginie, albo zabity w walce, albo z głodu z powodu braku pożywienia. Gdy człowiek narusza wolność drugiego człowieka pojawia się aspekt sprawiedliwości czyli zastosowania równowagi w prawach do własności.  Zatem:

wolność nie może obejść się bez sprawiedliwości. 

Gdy sprawiedliwość osiąga wartość zerową, to władza osiąga maksimum. Ale tylko tego bytu, który tą władzę posiada. Władca ma wolność absolutną wtedy, gdy poddani są zniewoleni. Wniosek:

wolność jest cechą bytu, którego dotyczy.

cdn. 

czwartek, 5 stycznia 2017

Czym jest Unia Ziemi?

Wielokrotnie zadaję sobie pytanie: czym jest Unia Ziemi? Za każdym razem znajduję inną odpowiedź ale to nie oznacza, że każda następna unieważnia poprzednie jako fałszywe. Wszystkie znajdywane przeze mnie odpowiedzi były prawdziwe, tylko każda odnosiła do innego wymiaru tej samej organizacji. Oznacza to tylko jedno, że Unia Ziemi jest organizacją wielowymiarową. 

Unia Ziemi jest organizacją wymyśloną od początku do końca przeze mnie. Jest moją organizacją, jest moim pomysłem, moim dziełem, moją ideą. Teraz nawet stała się częścią mojego życia. Pochłania mój czas i wtapia się w zarządzany przeze mnie majątek. Jest ona jak narodzony syn, którego się kocha takim jakim jest. Karmi się go, uczy, dogląda, a potem pozwala dojrzeć do wolności aby wziął odpowiedzialność za siebie i za innych. 

Unia Ziemi jest nową formą zarządzania infrastrukturą pozwalającą korzystać z niej na równych prawach różnym niezależnym od siebie społeczeństwom mieszkającym na tym samym terenie.

Unia Ziemi zmierza do syntezy wszystkich myślących ludzi dojrzałych do człowieczeństwa w jeden narząd pozwalający dokonywać procesów myślowych na najwyższym poziomie, a wraz z nimi narodzeniu świadomości Ziemi jako bytu żywego.

Unia Ziemi to nowy ustrój, który zdominuje świat zastępując demokrację i inne ustroje.

Unia Ziemi to podejmowanie istotnych dla ludzi decyzji ale nie poprzez bezmyślny wybór większości, a wybranie optymalnego przemyślanego we wszystkich szczegółach rozwiązania w jawnej i dostępnej dla wszystkich merytorycznej dyskusji.

Unia Ziemi jest świadomością jej. Jest wiedzą o tym z czego się składa, jakie są formy życia, jaki jest ich stan, jakie są relacje między tymi formami. Wiedza także obejmuje ludzi wraz z całokształtem związanym z ich bytowaniem. Uogólniając, Unia Ziemi zajmuje się wszystkim co dotyczy Ziemi.

Sukcesywnie dopisywać będę inne wymiary Unii Ziemi. 

wtorek, 3 stycznia 2017

Przełom

W połowie grudnia 2016 r. istotne wydarzenie zmieniło moje życie. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą o czym piszę. Pominę publiczne wyjaśnienie, gdyż nie wiąże się to bezpośrednio z tematem tego bloga. Nie zmienia to faktu, że od tego momentu zmieniłem się. Co więcej, świat już nie będzie taki sam.

W dniu dzisiejszym (03.01.2017) umieściłem szyld UNII ZIEMI przy tymczasowej siedzibie. Oznacza to, że rozpoczął się czas tworzenia struktur tej organizacji.