poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Praca

Chcąc uczcić Święto Pracy postanowiłem zorganizować dyskusję na temat pracy. Odbędzie się ona w dniu 01 maja 2017 r. o godz.11:00. Ogłoszenie o treści:

Mam zaszczyt zaprosić miłośników wiedzy na dyskusję o pracy.
Czy praca jest prawem czy obowiązkiem człowieka?
Jaki stosunek do pracy ma Bóg, Kościół, Państwo?
Czy pracę robotów też należy świętować?
Na te i na inne pytania warto poznać odpowiedzi.

Spotkanie odbędzie się w lokalu UNII ZIEMI. Odpowiedzialny za organizację jest Daniel Bojarski (daniel@d.pl). Ilość miejsc ograniczona (20), proszę więc o wcześniejszą rezerwację.

zamieściłem na trojmiasto.pl :

Towarzystwo Metra Nowej Generacji

Mam zaszczyt zaprosić na spotkanie wszystkich zainteresowanych nowymi rozwiązaniami komunikacji proekologicznej, które w niedalekiej przyszłości zmienią oblicze Ziemi. Spotkanie odbędzie się w siedzibie UNII ZIEMI i pod jej patronatem.

Celem spotkania jest omówienie projektu i ewentualnie założenie Towarzystwa Metra Nowej Generacji w Gdańsku.

O takiej treści ogłoszenie ukazało się w trojmiasto.pl

sobota, 22 kwietnia 2017

Dzień Ziemi

W 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku. 
Celem tego dnia jest promocja postaw ekologicznych w społeczeństwie. Promocja ta ma polegać na uświadamianiu ludziom, że Ziemia posiada ekosystem, który łatwo można zniszczyć poprzez nieprzemyślaną ingerencję. 
UNIA ZIEMI jak najbardziej wpisuje się w ten program świadomości istnienia Ziemi z jej ekosystemem. Choć świadomość wymaga myślenia, a te jak na razie zdominowane jest przez człowieka, to nie upoważnia ludzi do przywłaszczenia Ziemi tylko dla siebie. Do korzystania z Ziemi mają prawo wszystkie istoty żywe na zrównoważonych zasadach stanowiących podstawę ekosystemu. Uświadomienie tego niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje, bo teraz spada na człowieka odpowiedzialność za wybór dobra. Gdy świadomie go nie wybierze staje się barbarzyńcą i wrogiem Ziemi. 

Chciałbym mieć też udział w stabilizacji ekosystemu Ziemi. Zakładam więc na tym blogu stronę poświęconą najbardziej ekologicznego (moim zdaniem) systemu przemieszczania się ludzi po planecie. Takim systemem jest metro pneumatyczne.

wtorek, 4 kwietnia 2017

Problem

Powiesiłem szyld UNII ZIEMI przy swoim domu i teraz wszyscy mnie się pytają co ona oznacza. Mam problem z odpowiedzią, bo jak wytłumaczyć coś, co jeszcze nie istnieje. UNIA ZIEMI to ruch społeczny, a nie ideologia jednego człowieka. Mogę o UNII ZIEMI napisać książkę, ale tym nie stworzę żywej komórki społecznej opartej na wzajemnych relacjach.

Nie tracę jednak czasu i udzielam się w różnych inicjatywach społecznych, spotkaniach, dyskusjach, forach itp. Lokal, gdzie prowadziliśmy z żoną sklep jest do dyspozycji i bez problemu mogę organizować tam spotkania na 20-30 osób. Na półkach pozostały jeszcze resztki towarów, za które już odprowadziłem VAT po zamknięciu działalności gospodarczej. W marcu odbyły się cztery spotkania, ale tylko w połowie były udane. Na dwa nikt nie przyszedł. W kwietniu  w dniu 23 o godz. 16 planowane jest spotkanie "Optymalnych", czyli stosujących dietę dr Jana Kwaśniewskiego. Jestem na tej diecie od 2003 roku. Nie mam więc problemu aby także w lokalu tym poprowadzić: Punkt konsultacyjne diety dr Jana Kwaśniewskiego.

wtorek, 28 lutego 2017

Struktury społeczne

Gdy obserwuje się ludzi pod kontem ich aktywności społecznej, to ma się wrażenie, że jest ona minimalna, w stanie zaniku. Ludzi jakby się pozamykali w swoich domach i nie za bardzo chcą to tych domów kogoś wpuszczać. Jeszcze parę lat temu sam uczestniczyłem w dość częstych spotkaniach towarzyskich, a teraz stały się one coraz rzadsze. Warto zastanowić się nad tym i znaleźć przyczynę tych zmian.

Sądzę, że przyczyną tego nie jest to, że zmieniliśmy się jako ludzie, tylko to, że zmieniły się struktury społeczne. Życie społeczne człowieka jest teraz inaczej zorganizowane. Nadal jesteśmy aktywni, ale w innych układach relacyjnych. Uczestniczymy w tych grupach społecznych jakie sami akceptujemy, a na inne po prostu nie starcza nam czasu. Nie problemem jest popyt, ale podaż. Dzisiaj możliwości jest zbyt wiele, aby we wszystkich uczestniczyć.

czwartek, 9 lutego 2017

Kupa cegieł

Mam wrażenie, że wysypano przed moim domem wywrotkę cegieł, abym sobie mógł budować co chcę. Wywrotka odjechała, a ja zostałem sam z tą kupą cegieł. Siedzę i myślę zadając sobie pytania: po co mi to potrzebne? Czy rzeczywiście chcę coś budować? A jeżeli tak, to co i dla kogo? Czy to będzie miało jakąś wartość i sens?

Takie dylematy pokazują stan pracy przy idei UNII ZIEMI. Powyższy tekst, to oczywiście przenośna. Każda cegła, to konkretny człowiek. Budowa, to tworzenie powiązań, relacji pomiędzy ludźmi. Budowla, to nowa wartość większa od sumy wartości poszczególnych cegieł.

Tylko, że ludzie to nie cegły, które bezwolnie można użyć w jakieś budowli. Człowiek, to istota żywa, a zatem posiadająca wolna wolę aby działać we własnym interesie. Posiada świadomość swojego istnienia i swoich potrzeb. Ponieważ żyje, to nieustanie zmienia się i nie można go opisać, ocenić, bo za chwilę może okazać się to wszystko jest nieaktualne.

Każdy człowiek ma wrodzoną zdolność nawiązywani relacji z drugim człowiekiem. Także i ja ją posiadam.
Nie każdy jednak chce te relacje zawiązywać, a przynajmniej nowych. Co niektórzy zmierzają w zupełnie odwrotnym kierunku i zrywają już istniejące relacje uciekając w samotność. Niczego wiec nie budują tylko niszczą, stając się cegłą jedną wielu w kupie.

Kupa cegieł, to brak budowli, to rumowisko. W takiej luźniej kupie cegły nie są ze sobą powiązane. Ta użyta przenośnia ma obrazować obecny stan naszego społeczeństwa. Mam do czynienia z ludźmi, którzy nie są powiązani ze sobą relacjami. Wśród tego rumowisko zdarzają się zespolone ze sobą cegły, ale jest to pozostałość z poprzedniego stanu, gdy byli częścią jakieś budowli. Te resztki murów trzeba rozebrać, aby cegły ponownie mogły być użyteczne.

Jeżeli każdy człowiek posiada zdolność nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, to wracając do przenośni, każdy człowiek jest budowniczym, a jednocześni pełni rolę materiału użytego do budowy. Jestem też budowniczym i posiadam wizję tego co chcę wybudować. Sądzę, że mam także ku temu zdolności.
Tylko, że budowla jest wyższą formą bytu. Wychodząc z przenośni, takimi bytami są wszelkie grupy ludzki powiązanych ze sobą relacjami poczynając od małżeństwa i dalej: rodziny, wspólnoty, społeczności, społeczeństwa, narodu itd.

Nie rezygnując z woli budowania czyli tworzenia wspólnot ludzi, społeczeństwa muszę jednoznacznie oddzielić ją od roli jaką chcę pełnić w UNII ZIEMI gdyż nie jest do tego przeznaczona. Zadaniem UNII ZIEMI jest tworzenie warunków sprzyjających budowaniu relacji między ludźmi, a nie ich budowanie. UNIA ZIEMI ma stworzyć dogodne środowisko pozwalające dojrzewać ludziom do roli budowniczych struktur społecznych i uczestniczyć w takich wspólnotach na zasadzie dobrowolności. Cechą takiego środowiska jest brak przemocy. UNIA ZIEMI dąży do zbudowania takiego systemu regulującego warunki środowiskowe życia człowieka, aby każdy miał prawo do życia, wolności, własności i sprawiedliwości. Takie prawo istnieje tylko w stanie równowagi  pomiędzy prawami do wolności, a działaniami odbierającej ją innym.

sobota, 28 stycznia 2017

Węgieł

Aby UNIA ZIEMI zaczęła funkcjonować, to od czegoś trzeba zacząć. W tym trudnym dla mnie okresie staram się znaleźć taki początek, który stanie się kamieniem węgiełnym struktury terenowej.  Bez udziału ludzi idea ta nie ma sensu, bo w pojedynkę niczego nie zdziałam. 
Mogę tylko ewentualnie spisać ją i wydać książkę. Tak szybko jednak nie poddam się i poszukam tych ludzi. W obecnym stanie kraju każdy pochował się w swojej jaskini i nikomu nie ufa. Sam z niej nie wyjdzie i aby nawiązać jakiś dialog, to do tych ciemnych jaskiń trzeba wejść. Jak to zrobić i o czym rozmawiać? O tym myślę i zaczyna się pomału klarować plan działania.